Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeids jurist

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de kansen vrij groot. Soms kunt u een probleem met het bedrijf zelf oplossen, misschien met wat uitstekende suggesties uit uw omgeving. In die gevallen is professioneel advies echt belangrijk.

Onze professionele juristen staan klaar om u bij te staan en u in begrijpelijke taal te begeleiden. Daarbij zetten we niet alleen onze expertise voor u in, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Transparantie bieden is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt.

Arbeidsrechtelijk vertegenwoordiger

Het arbeidsrecht bepaalt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De wetgeving legt verschillende richtlijnen vast tussen werknemers en werkgevers. Daarnaast zijn er ook contracten tussen werknemer en werkgever. Deze worden afgesproken in de arbeidsovereenkomst. De optimale duur van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw loon en eventuele andere contracten zoals het gebruik van de leaseauto en vrachtwagen, enz.

Het Burgerlijk Wetboek bevat regelingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, meldingstermijnen, beperkingen van de melding, opzeggingsgronden en de proeftijd. De CAO-wet bestaat uit de beleidsregels over de CAO.

Jurist arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

Afspraken op collectief niveau hebben vaak gevolgen. Veel cao’s ontwikkelen extra rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van verlof en verzuim op collectief niveau. De cao kan bepalen dat in eerste instantie een aantal wachtdagen geldt bij gezondheidsproblemen.

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, doorgaans een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de beëindigingsvergoeding een flexibele post is. Indien de inspanning voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op werkloosheidsvoordelen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever zal doorgaans proberen een ontslagbehandeling te vermijden. Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever zal dit doen door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsregeling aan te bieden. Ook kan de werkgever u vragen de beëindiging schriftelijk toe te staan.

Onze ervaring is dat werkgevers vaak grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel akkoord te gaan met uw beëindiging. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien moet uw bedrijf u de tijd gunnen om juridisch advies in te winnen. Benut die tijd en vraag gratis advies aan onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen.

In dat geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de oorzaak van de opzegging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op werkloosheidsuitkeringen. Uw bedrijf wil de arbeidsovereenkomst dan in onderling overleg beëindigen. Uw werkgever doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij o.a:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het dienstverband
– schikkingsregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– versterkingsprocedure
– advies over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl